نخونید از دستتون رفته (معلم)

معلم را عزیز بداریم که شمع وجودش در طبق اخلاص است و شوق شیفتگان آموختن را با اشتیاق خویش در می آمیزد و از انسان " آدمی" می سازد.

چنین کسی شایسته ی ستایشی است بس والا و ارزشمند.

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName