دلم تنهاست
توسط : morteza_1362

دلم تنهاترین دلهاست اینجا

که از دست رفاقت تیر خورده

 

دلم با پای خسته لنگ لنگون

تن زخمی شو از کوی تو برده

 

قدیما مونس و یارش تو بودی

ولی حالا دلم تنها ترین ...

 

چه خوش بودم به حرفهای دروغت

که عشق من پناه آخرین

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:10
پسندیدم 0
UserName