دوستت دارم ولی!
توسط : morteza_1362

دوستت دارم ولی هرگز این راز بزرگ بر زبان نمی آورم ،

 

دوستت دارم ولی نگاهم را به چشمانت نمی افکنم

 

با شنیدن صدایت قلبم به طپش می افتد ولی هرگز نهیب جوان خود را آشکار نمی کنم

 

هر شب در خواب صدای محبت آمیزی را می شنوم ولی هرگز خوابم را به کسی نمی

 

گویم

 

در آتش تو می سوزم ولی هرگز تقاضای خود را بروز نمی دهم و اینها زندگی

 

است که زندگی را در کف اقبال

 

تو زیبا می نگارم

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName