انديشه وحدت اسلامى در عصر حاضر
 

وحدت اسلامى در آئينه آيات و روايات

روايات معصومين(عليهما السلام)

 

على(ع) فرمود: «شما را به پيوند با برادران دينى سفارش مى‏كنم زيرا آنان ياوران دنيا و آخرت شما هستند آيا نشنيده‏ايد كه اهل دوزخ مى‏گويند: «ما كسى را براى وساطت و شفاعت و دوستى را براى حميت و يارى نداريم. (19)

«جرير بن عبدالله‏» مى‏گويد: «من با پيغمبر (ص) بيعت كردم كه نماز بپاى دارم و زكات بپردازم و نسبت‏به هر مسلمانى نصيحت و راهنمائى داشته باشم‏»

خلاصه، در اين باره اخبار و احاديث فراوانى از راويان خاصه و عامه رسيده كه ما به اين تعداد قناعت كرديم و همين براى كسانيكه خواستار هدايت و سعادت باشند كفايت مى‏كند.

          19- از آيات 110 و 101 سوره شعراء

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:4
پسندیدم 0
UserName