اسلام پزشک بی دارو
توسط : BARANI

حضرت علی علیه السلام در مورد خواص میوه ی به می فر مایند

به نیرو دهنده قلب ضعیف خوشبو کننده معده وپاک کننده قلب است و ادم ترسو را شجاع ودلیر می سازد

چهارشنبه 12/2/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName