باز هم مهاتما و نماز
توسط : یاكریم
«من کوچکترين شکي ندارم که نماز و دعا, وسيله غير قابل انکاري براي پاک کردن قلب از اميال نفساني است ولي بايد با منتهاي تواضع آميخته گردد.»
چهارشنبه 12/2/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName