روژه گارودي و نماز
توسط : یاكریم
«روژه گارودي» فيلسوف و دانشمند مشهور فرانسوي: «در نماز انسان به خود باز مي گردد و همه هستي را در وجود خويش احساس مي کند و چنين است که انسان با ايمان به ستايش وادار مي شود.»
چهارشنبه 12/2/1386 - 8:34
پسندیدم 0
UserName