دعا کردن

ای مردم دعا کنید ،

ولی بر آن کفایت نکنید.

چهارشنبه 12/2/1386 - 7:55
پسندیدم 0
UserName