لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب
 

در اينجا چند راهکار براي رسيدن به اين هدف ارائه شده است:

  با کودکانتان صحبت کنيد

وقتي مشغول پوشاندن لباس به کودکانتان هستيد، غذايي مي پزيد يا خريد مي کنيد، براي آنها در مورد کارهايي که انجام مي دهيد، حرف بزنيد . درست مثل اين که با افراد بزرگسال روبرو هستيد، از افراد و اشيايي که دور و بر آنها هستند ، صحبت کنيد. بدين ترتيب کودکان خيلي زود مفهوم لغات را در جمله ياد مي گيرند.

چهارشنبه 12/2/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName