وديعه ي پـروردگار در راه است
توسط : shokry1344
به نام خدا
 
چه باشم و چه نباشم بهار در راه است
 
بهـار هـم نـفـس ذوالفقـار در راه است
 
نگـاه منتـظران عـاشقـانـه مي خـوانـد
 
کـه آفـتـاب شب انـتـظـار در راه اسـت
 
به جاده هاي کسالت به راه هاي تهي
 
خبر دهيد که آن تک سوار در راه است
 
کدام جمعه ندانستـه ام ولي پيـداست
 
که آن وديعه ي پـروردگار در راه است
 
چهارشنبه 12/2/1386 - 4:17
پسندیدم 0
UserName