جوک
توسط : hosein_jem2006
- يك هزارپا از بالاي درخت مي‌افتد پايين، هزار بار داد مي‌زند: «آي پام!»
 
2- به يه پنگوئن ميگن بزرگترين آرزوت چيه ؟ ميگه يه عكس رنگي ازم بگيرن.
 
3- غضنفر ميره تو فكر با جرثقيل درش ميارن
 
4- يه بار غضنفر با خودش كشتي مي گيره دوم مي شه!!!
 
5- غضنفر تويگرماي تابستون مي ره زير لحاف.
    بهش ميگن مگه تو غضنفري؟
    ميگه چيه از زير لحاف هم معلومه!!!
 
6- به غضنفر ميگن اگه دنيا رو بهت بدن چي كار مي كني؟
    مي گه: من فعلا مي خوام درسمو ادامهبدم.
 
7- به غضنفرميگن:شما غضنفري؟
    ميگه: نه به خدا بيا بگرد!!
 
8- غضنفر ميره تو خواربار فروشي ميگه: نيم كيلو پنير بدين، يارو بهش ميگه: ببخشيد، شما غضنفري‌؟ ميگه: از كجا
    فهميدين؟ميگه: از لهجتون. غضنفر با خودش ميگه: من بايد اين لهجمو درست كنم. پا ميشه ميرهخارج بعد از ده سال
   برميگرده، ميره همون جا ميگه: آقا نيم كيلو پنير بدين. يارو بازميگه: آقا شما غضنفري؟ ميگه: اِاِا... از كجا فهميدي؟ مگه
   من هنوز لهجه دارم. ياروميگه: نه، ولي آخه اينجا پنج ساله كه بانك شده!
 
9- يه غضنفر زنگ مي زنه به تاكسي تلفني ميگه : آقا ماشين دارين،طرف مي گه آره ، غضنفر هم ميگه خوش به حالتون
    ما كه نداريم.
 
10- يارو با 206 مسافر كشي مي كرده ، 5 نفر سوار كرده بوده ، با سرعت تمام مي رفته ، اولي مي گه : آقا خيلي داري
      تند ميريا!
      راننده مي گه : تا حالا 206 داشتي ؟ يارو مي گه : نه ، راننده مي گه : پس حرف نزن.
      دومي مي گه : آقا خيلي خيلي داري تند ميريا ، باز راننده مي پرسه تاحالا 206 داشتي ؟ اونم مي گه : نه ، باز راننده  
      مي گه : پس حرف نزن.
      همين جوري مي گفتن كه خيلي تند مي ري و اينا ، تا اينكه پنجمي مي گه آقا زيادي داري تند مي ري ها!
      راننده مي پرسه : تاحالا 206 داشتي ؟ مي گه : آره ... مي گه پس بگو ترمز ش كجاس
!
چهارشنبه 12/2/1386 - 2:43
پسندیدم 0
UserName