طنز
توسط : hosein_jem2006
... تو در قلي مني ؛ تو در خون مني ؛ رفتم دكتر گفت : انگل داري ...
چهارشنبه 12/2/1386 - 2:37
پسندیدم 0
UserName