کاش خدا سه چیز به انسان نمی داد
توسط : nayebi

کاش خدا سه چیز به انسان نمی داد:

عشق   دروغ    غرور

تا انسان از روی غرور برای عشق دروغ نمی گفت.

چهارشنبه 12/2/1386 - 0:27
پسندیدم 0
UserName