شب بود وشمع بود ومن بودم وغم
توسط : nayebi

شب بود وشمع بود ومن بودم وغم

 

شب رفت وشمع سوخت ومن بودم وغم

 

در تمام لحظات هیچ کس قصه انسانیتم را حس نکرد

 

آسمان غم گرفت وهیچ گاه دیده بارانیم را حس نکرد

 

آنکه سامان غزل هایم را حس نکرد

 

بی سروسامانیم را حس نکرد

 

چهارشنبه 12/2/1386 - 0:24
پسندیدم 0
UserName