جسم و روح انسان در حال خواب چگونه است؟
توسط : پروازاخر
در قرآن مى‏خوانيم: «اللّه يَتوفّىَ الانفُس حين موتها والتّى لم تَمُت فى مَنامها»  خداوند هنگام مرگ، جان‏هاى مردم را به طور كامل مى‏گيرد و آن كه نمرده است، در خواب جانش را مى‏گيرد.
گاهى راننده، اتومبيل خود را در پاركينگ خاموش مى‏كند و به منزل مى‏رود. امّا گاهى در جادّه، ماشين را روشن مى‏گذارد و به رستوران مى‏رود. در اين دو صورت راننده در ماشين نيست، ولى در صورت اوّل هم راننده نيست و هم ماشين خاموش است و در صورت دوّم تنها راننده نيست ولى ماشين روشن است.
انسان به هنگام خواب، جسمش روشن است، يعنى اعضا مشغول به كار خود مى‏باشند ولى روح به اطراف مى‏رود، امّا به هنگام مرگ، جسم خاموش مى‏شود و روح به طور كلّى از جسم جدا مى‏گردد.
چهارشنبه 12/2/1386 - 0:3
پسندیدم 0
UserName