مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده 3
توسط : moshke khotan
 

7-دنبالم نيا اسيرم مي شي

 8 -گشتم نبود ............نگرد نيست

 9 -سر پاييني برنده   سر بالايي شرمنده

سه شنبه 11/2/1386 - 23:42
پسندیدم 0
UserName