مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده 1
توسط : moshke khotan

1-به حرمت اشک مادر توبه کردم

2 -داني که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطي صفتي طاقت اسرار نداري

3 -بوق نزن شاگردم خوابه

سه شنبه 11/2/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName