محو شویم
توسط : z1e3i6n2

خدایا آن چنان تار و پود ما را به عشق خود عجین کن که در وجودت محو شویم                                            مصطفی چمران

سه شنبه 11/2/1386 - 20:50
پسندیدم 0
UserName