بهترین ثمره
توسط : z1e3i6n2

تواضع بهترین ثمره مردانگی و عقل است و آنکه در درون خویش با خدا انس بگیرد گوشه گمنامیش را به هیچ قیمتی نمی فروشد          سید اهل قلم آوینی

سه شنبه 11/2/1386 - 20:46
پسندیدم 0
UserName