دوستت دارم ...
توسط : maryam_raha
 

روی سنگ نوشتم دوستت دارم ...

همون سنگ بخوره توی سرت که این چیزا حالیت نمیشه!!!

 

سه شنبه 11/2/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName