خوب رويان...
توسط : maryam_raha
 

خوب رويان جهان رحم ندارد دلشان!

 بايد از جان گذرد هرکه شود همدمشان ! روزي که سرشتند زگل پيکرشان

 سنگي اندر گلشان بود و همان شد دلشان

سه شنبه 11/2/1386 - 19:33
پسندیدم 0
UserName