خیر بنویس
توسط : z1e3i6n2

پروردگارا  سرنوشت مرا خیر بنویس تقدیری مبارک تا هر چه را تو دیر می خواهی زود نخواهم و هر چه را توزود می خواهی دیر نخواهم

سه شنبه 11/2/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName