پيشنهاد (هر هفته يک حديث)
توسط : shokry1344
به نام خدا
پيشنهاد (هر هفته يک حديث)
همه ما ميدانيم که سخنان گهر بار امامان معصوم (ع)
 در غالب احاديث نابي به دست ما رسيده است،که همه آنها
 براي سعادت دين و دنياي ما مفيدند.
به دوستان گرامي پيشنهاد ميکنم:
که هر هفته يک حديث را براي خود انتخاب کنيم و بنويسيم
و آن را در جايي که مرتب در معرض ديدگانمان باشد،بگذاريم.
سپس در آن يک هفته مضامين آنرا سرلوحه
 اعمال و گفتار و کردار خود قرار دهيم.
التماس دعا
سه شنبه 11/2/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName