حديث
توسط : mahmoodrezaeian

پيامبر اعظم (ص) مي فرمايد:

پنج چيز از مصيبتهاي آخرت است :1-ازدست رفتن نماز 2-مرگ عالم 3-نا اميد كردن سائل 4- نافرماني از پدرومادر  5- ندادن زكات

وپنج چيزاز مصيبتهاي دنيا است :1-مرگ رفيق 2- تلف شدن مال 3-شماتت دشمن 4- كار نكردن 5- زن بد

منبع :نصايح (سخنان جهارده معصوم )(ع)،تاليف آيت الله مشكيني

 

سه شنبه 11/2/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName