پنج نفر زير سايه عرش پروردگارند روزي كه(روز قيامت) هيچ سايه اي جز سايه عرش الهي نيست...
توسط : آقا كمال

پيامبر اكرم(ص) فرمودند:


پنج نفر زير سايه عرش پروردگارند روزي كه(روز قيامت) هيچ سايه اي جز سايه عرش الهي نيست:

1) نماز گزاران

2) زكات دهندگان

3) روزه داران

4) جهادكنندگان در راه خدا(جهاد در همه چيز:در نفس، در جنگ و...)

و5) كسي كه خانه خدا را زيارت كند.

.

يا علي

التماس دعا

سه شنبه 11/2/1386 - 15:9
پسندیدم 0
UserName