نیایش
توسط : khodadadyreza
 

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما .(نمل/79)

 

انگاه که نا امیدی بر جانت پنجه افکند و رها نمی شوی ، به من امیدوار باش. (زمر/53)

 

انگاه که سرمست زندگی دنیا و مغرور به آن شدی ،به یاد قیامت باش. (فاطر/5)

 

انگاه که دوست داری به آرزویت برسی ، به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم.(غافر/60)

 

انگاه که در پی تعالی و کمال هستی ، نیتت را پاک و الهی کن . (فاطر/29-30)

 

انگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد، به یاد من باش که من همواره به تو هستم.

(بقره/152)

 

انگاه که دوست داری با من هم سخن شوی ، نماز را به یاد من بخوان. ( طه/14)

 

آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز و نیاز  است ، آهسته من را بخوان. (اعراف/55)

 

آنگاه که شیطان همواره در پی وسوسه توست ، به من پناه ببر.(مومن/97)

 

آنگاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت ، در توبه به روی تو باز است . (قصص/67)

سه شنبه 11/2/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName