یه موقع هایی اینجوری میشه
توسط : golesoorati

صد قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد

سه شنبه 11/2/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName