مهریه زیاد+برای شوهر= زنجيرهاى آتشين دوزخ
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود:
سـوگـنـد به آن كسى كه مرا به نبوّت و رسالت برانگيخت ، هر زنى كه مهريه سنگين بر شوهرش تحميل كند، خداوند زنجيرهاى آتشين دوزخ را بر او بار خواهد كرد.
سه شنبه 11/2/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName