زیباترین
توسط : timoos

خداوندا اگر روزی بشر گردی زحال من خبرگردی پشیمان می شوی از قصه ی خلقت ازاین بودن از این بدعت نمی دانی چه می دانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است چه ذجری میکشد آن کس که انسان است و مسوول است و از احساس سرشار است ....

سه شنبه 11/2/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName