برچه کسانی نماز جمعه واجب نیست؟

افراد غيرِ مكلّف ، بانوان ، مسافران ، نابينايان ، بيماران ، پيرمردان و كـسانى كه با مكان نمازجمعه بيشتر از دو فرسخ فاصله دارند، نماز جمعه واجب نيست ، البته مى توانند در نماز جمعه شركت كنند

سه شنبه 11/2/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName