گام برداشتن برای نمازجمعه.
امام صادق (ع ) در اين زمينه مى فرمايد:

هيچ كس نيست كه به سوى نماز جمعه گام بردارد مگر آن كه خداوند سبحان آتش جهنم را بر او حرام گرداند.
سه شنبه 11/2/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName