برترين چيزى كه باعث تقرب بندگان به پـيـشـگـاه پـروردگـار مـى شـود !

یکی از یاران امام صادق(ع) فرموده اند:

پس از شناسايى خداوند، چيزى را برتر از همين نماز سراغ ندارم  !

سه شنبه 11/2/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName