تو را
توسط : mana_gh
 

تو را

تو را به اندازه ی خدا دوست ندارم

                                     چون به اومحتاجم

تو را به اندازه ی قلبم دوست ندارم

                                     چون یک روز می شکند

تو را به اندازه ی چشمانم دوست ندارم

                                          چون یک روز بسته می شود

تو را به اندازه ی روزهای زندگیم دوست ندارم

                                                     چون یک روز به پایان می رسد

تو را به اندازه ی ستارگان آسمان دوست دارم

                                           چون به آنها محتاج نیستم , نمی شکنند , بسته نمی شوند , به پایان نمی رسند

  

 

سه شنبه 11/2/1386 - 13:0
پسندیدم 0
UserName