به قد و قامت دل آرايت
توسط : پروازاخر
 

به خداوندي خدا سوگند 

به نبي ختم انبيا سوگند

 به کمالات اوليا سوگند 

به گل روي مرتضي سوگند

 دوست دارم تو را، بيا مهدي 

ز کرم گير دست ما، مهدي

 به بهشت جمال نيکويت 

به سياهي تار گيسويت

 به نگاه دو چشم مينويت 

به کمانخانه دو ابرويت

 دوست دارم تو را، بيا مهدي 

ز کرم گير دست ما، مهدي

 به مقام ولاي تو سوگند 

به صفير صداي تو سوگند

 به صفاي دعاي تو سوگند 

به گل اشکهاي تو سوگند

 دوست دارم تو را، بيا مهدي 

ز کرم گير دست ما، مهدي

 به قد و قامت دل آرايت 

به دو دست چو شاخ طوبايت

 به فراخي صدر زيبايت 

به غبار کف قدمهايت

 دوست دارم تو را، بيا مهدي 

ز کرم گير دست ما، مهدي

 به خم گيسوي نکو شامت 

به شکوه و نشاط ايامت

 به همه عاشقان بي نامت 

به همه بستگان در دامت

 دوست دارم تو را، بيا مهدي 

ز کرم گير دست ما، مهدي

سه شنبه 11/2/1386 - 12:52
پسندیدم 0
UserName