جهاد کنید

ای مردم جهاد کنید

ولی هرگز جنگی را شروع نکنید .

سه شنبه 11/2/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName