راهكار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى‏رحمه الله 5
 

مرحله دوم: تعميم و تعميق نظام فكرى و ايجاد باورهاى جهان مشمول

  2- توسعه و تحكيم پايگاه‏هاى تبليغى و روابط اجتماعى

نخبگان مذهبى وملى كه مسؤوليت اجراى طرح «تعميم و تعميق‏» را به عهده دارند، از تمامى امكانات و منابع موجود براى رشد سطح فكرى مردم و توسعه و تحكيم روابط متقابل اجتماعى ميان ملت‏ها، نهايت استفاده را خواهند برد. ديدگاه امام در مورد بهره‏بردارى از امكانات و زمينه‏هاى تبليغى، بسيار مترقيانه و فراگير است. او بر خلاف دو جريان «سنتى‏» و «مدرن‏» در جامعه كه اولى بر استفاده از منابع و امكانات عمدتا سنتى سماجت نشان مى‏داد و دومى بر استفاده از شيوه‏ها و ابزار مدرن تاكيد مى‏كرد، خود روش فراسنتى و فرامدرنى را در امر تبليغ و تعميق باورهاى دينى - ملى پيشنهاد مى‏كند. از ميان همه اين جريان‏ها، پايگاه‏هاى سنتى تبليغ و باورسازى به دليل نفوذ و جايگاه مردمى داشتن و نيز سلطه ديرينه و سنتى نخبگان دينى بر آن‏ها و همچنين هزينه بر نبودن آن‏ها در شرايط ويژه طفوليت نهضت فكرى‏اسلامى، بيش‏تر مورد توجه قرار مى‏گيرد. (11)

از ميان امكانات و شيوه‏هاى سنتى مورد استفاده در امر باورسازى و تعميق انديشه، مراسم «جمعه‏» و «جماعات‏» در سطح ملى و «حج‏» در سطح بين‏المللى بيش از همه نظر امام را به خود جلب مى‏نمايد. او درباره نقش برجسته جمعه و جماعات و حج در امر باورسازى و سپس ايجاد جنبش‏هاى سياسى - عملى چنين سخن مى‏گويد:

«... اسلام اين‏گونه اجتماعات را فراهم كرده تا از آن‏ها استفاده دينى بشود، عواطف برادرى و همكارى افراد تقويت‏شود، رشد فكرى بيش‏ترى پيدا كند، براى مشكلات سياسى و اجتماعى خود راه‏حل‏هايى بيابند و به دنبال آن به جهاد و كوشش دست‏جمعى بپردازند.» (12) بعد اضافه مى‏كند كه: «اگر هر روز جمعه مجتمع مى‏شدند و مشكلات عمومى مسلمانان را به ياد مى‏آوردند و رفع مى‏كردند و يا تصميم به رفع آن مى‏گرفتند كار به اينجا نمى‏كشيد. امروز بايد با جديت اين اجتماعات را ترتيب دهيم و از آن براى تبليغات و تعليمات استفاده كنيم; به اين ترتيب نهضت اعتقادى و سياسى اسلام وسعت پيدا مى‏كند و اوج مى‏گيرد.» (13)

 

                                         پى‏نوشت‏ها

                             11- صحيفه نور، ج‏6، ص‏49

                    12 و13- ولايت فقيه، پيشين، ص 181 - 180

سه شنبه 11/2/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName