ارزش عقل در كلام رسول خدا

امام صادق(سلام الله عليه ) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله ) نقل ميكند كه : چون خوبي حال مردي ( مانند نماز و روزه بسيارش به شما رسيد در خوبي عقلش بنگريد زيرا به ميزان عقلش پاداش مي گيرد

(اصول كافي جلد اول صفحه 13 )

سه شنبه 11/2/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName