عزيزم، لطفا دست منو بگير
توسط : یاكریم
   

      :::[ عزيزم، لطفا دست منو بگير ]:::


دختر کوچيک و پدرش از رو پلي ميگذشتن. پدره يه جورايي مي ترسيد، واسه همين به دخترش گفت: «عزيزم، لطفا دست منو بگير تا نيوفتي تو رودخونهدختر کوچيک گفت: «نه بابا، تو دستِ منو بگير..»  پدر که گيج شده بود پرسيد «فرق ش چيه؟»
 دختر کوچيک جواب داد:   «تفاوت خيلي زيادي داره   اگه من دستت رُ بگيرم و اتفاقي واسه م بيوفته، امکانش هست که من دستت رُ ول کنم. اما اگه تو دست منو بگيري، من، با اطمينان، ميدونم هر اتفاقي هم که بيفوته، هيچ وقت دست منو ول نمي کني

در هر رابطه ي دوستي اي، ماهيت اعتماد به قيد و بندهاش نيست، به عهد و پيمان هاش هست. پس دست کسي را که دوست داري  بگير، به جاي اين که توقع داشته باشي اون دست تو را بگيره..

سه شنبه 11/2/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName