حق جويي و آزادانديشي در كلام وحي

((فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولوالالباب))

((پس بندگان مرا بشارت ده همان كساني كه سخنان را مي شنوند واز نيكوترين آنها پيروي مي كنند آنها كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خرد مندانند))

سوره زمر آيات 17و18

سه شنبه 11/2/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName