موفقيت از زبان قرآن
توسط : یاكریم
 

بنام خداوند بخشنده مهربان

و تنها عاقلان متذكر اين حقيقتند تنـها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا ميكنند و هم پيمان حق را نمي شكنند.

                                                   رعد آيه 20

سه شنبه 11/2/1386 - 11:22
پسندیدم 0
UserName