پیامبری از کنار خانه ما رد شد1
توسط : moshke khotan
 

باران گرفت.

مادرم گفت:چه بارانی می آید.

پدرم گفت:بهار است.

و ما نمی دانستیم باران و بهار نام دیگر آن پیامبر است...

سه شنبه 11/2/1386 - 11:1
پسندیدم 0
UserName