به چیزی که می خواستید نرسیدید?
توسط : moshke khotan
 

When you feel down because you didn't get what you want , just sit tight and be happy, because God has thought of something better to give you.

 

 

وقتی ناراحتید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید ، محکم بنشینید و خوشحال باشید،زیرا خداوند در فکر چیز بهتری برای شماست. 

سه شنبه 11/2/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName