بیشتر بخندیدوکمتر گریه کنید
توسط : moshke khotan
 

When something happens to you , good or bad, consider what it means. There's a purpose to life's event's ,to teach you how to laugh more or not to cry too hard.

 

وقتی اتفاقی برایتان می افتد ، چه خوب و چه بد ، به معنایش فکر کنید. در پشت اتفاقات زندگی منظوری نهفته است، که به شما یاد می دهد چه طور بیشتر بخندیدوکمتر گریه کنید.

سه شنبه 11/2/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName