پیامبراکرم(ص):
از نفرین های مظلوم بترسید که میان او و خدا حجابی نیست.
سه شنبه 11/2/1386 - 9:57
پسندیدم 0
UserName