تقوی
توسط : BARANI

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت    

                                            که گناه دگری بر تو نخواهند نبشت

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را کوش

                                         هر کسی ان درود عاقبت کار که کشت

                                                                                   حافظ    

سه شنبه 11/2/1386 - 9:57
پسندیدم 0
UserName