پیام امام عصر ارواحنا فداه به شیعیان
توسط : BARANI

ما در رعایت حال شما کوتاهی ننموده و شما را فراموش نکرده ایم

واگر که چنین نبود محنت وگرفتاری بر شما نازل می شدو دشمنانتان

شما را ریشه کن می کردند.

احتجاج جلد 2 صفحه 233

سه شنبه 11/2/1386 - 9:45
پسندیدم 0
UserName