در محضر دوست
توسط : یاكریم

علي بن موسي الرضا عليه السلام فرمودند:

هفت چيز در صورتي كه بدون هفت چيز ديگر باشد از استهزاء و مسخرگي است:

آن كس كه به زبان از خدا آمرزش طلبد و در دل از گناه پشيمان نباشد.

آن كس كه ازخدا درخواست توفيق و كارسازي كند،ولي كوشش و تلاش ننمايد.

آن كس كه هشيار و احتياط بجويد و پرهيز نكند.

آن كس كه از خدا بهشت طلبد و بر سختي ها صبور و پايدار نباشد.

آن كس كه از آتش دوزخ به پروردگار پناه جويد و شهوات دنيا را ترك نكند.

آن كس كه به ياد مرگ بيفتد و خود را مهياي آن نسازد.

آن كس كه پروردگار خويش را ياد كند و به ديدار او اشتياق نورزد.

 

                                                                                                   بحارالانوار
سه شنبه 11/2/1386 - 9:41
پسندیدم 0
UserName