مرگ و زندگی
توسط : paiesan

مرگ از زندگي پرسيد : " اين چه حكمتي است كه باعث مي شود تو شيرين و من تلخ جلوه كنم ؟! " زندگي لبخندي زد و گفت : " دروغ هايي كه در من نهفته است و حقيقت هايي كه تو در وجودت داري

سه شنبه 11/2/1386 - 9:31
پسندیدم 0
UserName