لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب
   

براي بيدار کردن ميل به مطالعه در کودکان رازي وجود ندارد ؛ تنها بايد آنها را آزاد بگذاريم تا آنچه را واقعاً دوست دارند انتخاب کنند. بسياري از بچه ها در دوران کودکي در برابر مطالعه بي تفاوت هستند. ولي بهترين هديه اي که والدين مي توانند به کودکانشان بدهند، کمک کردن به آنها در راه کشف و سپس حفظ اشتياق به مطالعه در طول دوران زندگي است.

  مطالعه روزنامه ها و مجلات کم اهميت نيستند. بچه ها را مشترک مجلاتي کنيد که دوست دارند. به خوانندگاني که با سماجت در برابر مطالعه مقاومت مي کنند اجازه دهيد آنچه را دوست دارند مطالعه کنند و زياد از انتخاب آنها انتقاد نکنيد .

سه شنبه 11/2/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName