كلام مولا
توسط : یاكریم
 

هنگامى که بر دشمنت پیروز شدى عفو را شکرانه این پیروزى قرار ده .            

                                                                                     حضرت مولا (ع)

سه شنبه 11/2/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName